Evropská unie

Projekt Fotovoltaická elektrárna Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití obnovitelných zdrojů energie pro částečné pokrytí spotřeby firmy Vrtal s.r.o. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu, zvýšení energetické soběstačnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz objektu na adrese Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava.

R7YpYIW


Projekt Fotovoltaická elektrárna Znojemská 5433/80c, Jihlava je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití obnovitelných zdrojů energie pro částečné pokrytí spotřeby firmy Vrtal s.r.o. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu, zvýšení energetické soběstačnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz objektu na adrese Znojemská 80, Jihlava.

R7YpYIW 


Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:

VRTAL s.r.o. – Úspory energie

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu v majetku firmy VRTAL, s.r.o. Tento objekt se nachází na adrese Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava (parc. č. st. 2627). Snížení energetické náročnosti s cílem úspory konečné spotřeby energie v budově bude dosaženo realizací následujících opatření: zateplením obálky objektu, výměnou převážné většiny výplní stavebních otvorů a zateplením a izolací střechy.

 

Cíle, výsledky projektu:

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti objektu v majetku firmy VRTAL, s.r.o. s použitím moderních dostupných technologií, což zajistí plnění závazných ukazatelů operačního programu. Objekt se nachází na adrese Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava. Zvýšením energetické účinnosti objektu bude zároveň dosaženo úspor energie a nákladů za energie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

eu-fond-max