Menu
Najdete nás na facebooku
RedBull Organics
Rum Domaine de Labourdonnais
Dovoz vína
Anti-Covid Dezinfekce
Vína Sardinie
Vína Boland Cellar

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:

VRTAL s.r.o. – Úspory energie

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu v majetku firmy VRTAL, s.r.o. Tento objekt se nachází na adrese Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava (parc. č. st. 2627). Snížení energetické náročnosti s cílem úspory konečné spotřeby energie v budově bude dosaženo realizací následujících opatření: zateplením obálky objektu, výměnou převážné většiny výplní stavebních otvorů a zateplením a izolací střechy.

Cíle, výsledky projektu:

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti objektu v majetku firmy VRTAL, s.r.o. s použitím moderních dostupných technologií, což zajistí plnění závazných ukazatelů operačního programu. Objekt se nachází na adrese Na Náhonu 1140/30, 702 00 Ostrava. Zvýšením energetické účinnosti objektu bude zároveň dosaženo úspor energie a nákladů za energie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evropský fond pro regionální rozvoj
MATTONI SCHWEPPES AQUILA ALCOHOL KILLER GRANINI MAGNESIA